ROZWAŻANIA EDK 2023

VŠETKY ÚVAHY PDF
VŠECHNA ZASTAVENÍ PDF

WPROWADZENIE

Idę, bo szukam nadziei

STACJA I

Jezus na śmierć skazany

STACJA II

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

STACJA III

Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

STACJA IV

Jezus spotyka swoją matkę

STACJA V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

STACJA VI

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

STACJA VII

Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

STACJA VIII

Jezus pociesza płaczące niewiasty

STACJA IX

Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

STACJA X

Jezus z szat obnażony

STACJA XI

Jezus przybity do krzyża

STACJA XII

Jezus umiera na krzyżu

STACJA XIII

Jezus zdjęty z krzyża

STACJA XIV

Jezus złożony do grobu
WYBIERAM TRASĘ
WPŁACAM