MAja: Kocham was za edk!

Tak, to darowizna, dzięki której właśnie to wszystko może działać. Bez niej możemy być „uciążliwym” projektem, który obiecuje, że pomoże, a są z tego same kłopoty. Tak było w ostatnich latach. Nie działał system dla liderów i rejonów, źle funkcjonowała nawigacja, beznadziejnie aplikacja mobilna. Staliśmy się chaotycznym projektem – oczekiwania były duże, a „nie było komu i co robić”.

Przez stawianie wymagań i mądrość. Pomagamy ludziom wtedy, gdy wychodzą ze swojej strefy komfortu i zaczynają szukać pięknego życia. Może inni pomagają, gdy dogadzają. My przez wymagania. I mądrość. Mądrość to sztuka podejmowania dobrych decyzji.

Na początku była Wspólnota Indywidualności Otwartych, czyli duszpasterstwo stworzone przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka. Z tego środowiska wyłoniła się m.in. SZLACHETNA PACZKA i EDK – duże projekty, choć środowisko było niesformalizowane. Fundacja Indywidualności Otwartych to uporządkowanie sytuacji prawne w środowisku duszpasterstwa. Ks. Jacek jest Fundatorem Mentorem FIO. Obecnie FIO jest podmiotem prawnym, na którym oparty jest jeden z jej projektów, czyli EDK.

Nic. Nie będzie EDK. Wyobraźmy sobie dom, z którego wszyscy korzystają, ale nikt nie płaci rachunków, nie dba o niego. Przestanie istnieć. W EDK wiele osób doświadczyło wartościowej zmiany, znalazło inspirację. To nasz wspólny dom. Będzie istniał tylko wtedy, gdy będzie wspólny.

Przede wszystkim są to działające systemy (różne, w  tym IT), bez których nic nie będzie działało. To ludzie, o których trzeba zadbać. To piękna idea, która powinna się rozwijać. Ale najważniejsze: w EDK kluczowym owocem jest każdy, kto decyduje się na wyjście ze swojej strefy komfortu i pracę nad tym, aby stać się pięknym człowiekiem.

ZOBACZ ŚWIADECTWA

Kiedy ciało mówi „stop”, a duch ciągnie dalej – to esencja EDK. I tak idę, za głosem serca.

Kiedy idziesz ledwo już i obserwujesz świt, wiara nabiera zupełnie innego wymiaru.
To moment, w którym czujesz bliskość Boga.

EDK dało mi natchnienie do zmian i siłę, by tych zmian dokonać.
To nie tylko droga fizyczna, ale i duchowa.

Byłam dwa razy, dwa różne razy. Na pewno jeszcze pójdę… Każda EDK to nowa historia.

Idę, bo chcę na nowo odkryć, że życie jest piękne.
Każdy krok na EDK to krok ku głębszemu docenieniu życia.

Pokonując EDK, pokonuję własne wyobrażenia o sobie. To więcej niż marsz, to podróż w głąb siebie.

Po trzydziestu kilometrach zacząłem gadać do ślimaków na drodze. EDK otwiera nowe perspektywy i zmienia postrzeganie rzeczywistości.

Poszłabym nawet jutro… w mróz się szybciej idzie. Zimno to tylko kolejne wyzwanie, które czyni EDK jeszcze bardziej wyjątkowym.

Będę chodzić, dopóki starczy sił… EDK to nieustanna nauka o własnych możliwościach i przekraczaniu granic.

Darowizna wpływa na konto Fundacji Indywidualności Otwartych - organizacji, która tworzy EDK.

Środki zebrane w ramach darowizn są wykorzystywane na produkcję materiałów dla uczestników, a także na pokrycie kosztów logistycznych związanych z organizacją EDK. Każdy grosz ma znaczenie i pomaga nam rozwijać naszą misję.

Tak. EDK jest projektem innowacyjnym, opartym o systemy IT. Musisz się ich nauczyć. Jak również musisz biegle umieć komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych. Ważne są też umiejętności dotyczące mediów społecznościowych.

Tak. EDK to pomysł dla "duszy". Ważne jest, aby lider był osobą refleksyjną, nastawioną na pracę nad sobą. By podzielał ideały EDK.
EDK lokalne, a EDK globalne.
Lider EDK rekrutując się, staje się częścią większej całości. Szanuje to, uczy się projektu. Jest nastawiony na współpracę. Rozumie, co to znaczy być częścią tak wyjątkowego projektu jak EDK.

Lider służy ludziom. A ludziom służy wyzwanie. Lider nie dogadza ludziom, nie skraca tras. Wspiera w treningu, w przekraczaniu barier. Istnieje wiele projektów, które dogadzają ludziom. Ten stawia im wyzwanie. Owocem EDK jest zmiana w ludziach.

Bycie częścią czegoś większego. Pięknego, przemyślanego, dobrze zorganizowanego. W tym środowisku może się rozwijać, poznawać fajnych ludzi. Może też realizować ideały, żyć z sensem.

Bycie częścią czegoś większego. Pięknego, przemyślanego, dobrze zorganizowanego. W tym środowisku może się rozwijać, poznawać fajnych ludzi. Może też realizować ideały, żyć z sensem.

Bycie częścią czegoś większego. Pięknego, przemyślanego, dobrze zorganizowanego. W tym środowisku może się rozwijać, poznawać fajnych ludzi. Może też realizować ideały, żyć z sensem.

Bycie częścią czegoś większego. Pięknego, przemyślanego, dobrze zorganizowanego. W tym środowisku może się rozwijać, poznawać fajnych ludzi. Może też realizować ideały, żyć z sensem.

ZOBACZ ŚWIADECTWA

WYPEŁNIJ PROSTY FORMULARZ, ABY DZIAŁAĆ RAZEM Z EDK!

  • Twoja darowizna sfinansuje m.in. nowy panel dla liderów, nową stronę, aplikację mobilną i pomoże nam dalej pomagać ludziom przez stawianie wymagań.
  • Darowizna to dla nas i dla Ciebie nowe rozwiązanie. Uczymy się go.
  • Czujemy, że gdy jesteśmy RAZEM, możemy dużo więcej.
  • Fundacja Indywidualności Otwartych jest podmiotem prawnym dla EDK.
  • Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Dzisiaj wesprzyj EDK.

ZOBACZ ŚWIADECTWA