Rozważania

 

Droga przełomu

EDK 2017

Chrześcijański lider

EDK 2016

Męska Strona Rzeczywistości

EDK 2015

Miara Wielkości

EDK 2014

Misja

EDK 2013

Ideały i poświęcenie

EDK 2012

Rozważania 2011

Zło dobrem zwyciężaj

EDK 2010

Rozważania 2009

Wspierają EDK

Nie warto żyć normalnie
warto żyć ekstremalnie