FAQ

1. Czy podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej towarzyszy nam ksiądz?

Może się tak zdarzyć, ale jest on wówczas zwykłym uczestnikiem.

2. Czemu służy reguła milczenia w czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej?

Reguła ta służy indywidualnemu przeżywaniu drogi krzyżowej.

3. Dlaczego nie został zaplanowany zorganizowany postój na odpoczynek w trakcie EDK?

EDK nie jest zorganizowaną pielgrzymką, Ideą jest zmaganie się ze samym sobą, zatem postoje na odpoczynek są kwestią indywidualną. 

4. Jaka jest różnica między Ekstremalną Drogą Krzyżową a pielgrzymką?

Główne różnice to samotne zmaganie się z drogą i brak przewodnika.

5. Czy EDK, jako forma duchowości jest odpowiednia również dla kobiet?

Tak.

6. Czy są jakieś zalecenia, jeśli chodzi o rozważania na EDK?

Rozważania są elementem łączącym duchowo poszczególne rejony EDK, dlatego ważne jest, aby były one pobrane ze strony.

7. Czy EDK może odbywać się tylko na trasie z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej?

Nie, w samym rejonie krakowskim jest wiele tras, które prowadzą do innych sanktuariów, ponadto w całej Polsce jest ponad 100 rejonów, w których można wybrać różne trasy. Każdy także może zorganizować Ekstremalną Drogę Krzyżową w wybranym czasie i miejscu, ale w łączności z rejonem krakowskim.

8. Czy są jakieś zalecenia odnośnie długości trasy EDK?

Długość Ekstremalnej Drogi Krzyżowej powinna być dobrana do możliwości uczestników. Orientacyjnie, powinni oni przebyć dystans dwóch „miar EDK” (odległość, po przejściu której, brakuje sił i motywacji do dalszej drogi). Przykładowe długości tras można znaleźć na stronie. Dodatkowo, istnieją drogi na wzór EDK, w których mogą uczestniczyć osoby, nie czujące się na siłach aby przejść zwykłą EDK. 

9. W jakim celu stworzono standardy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej?

Standardy stworzono w celu zachowania idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej a dodatkowo w celu zachowania jednolitości stawianych wymagań dla uczestników i liderów rejonów.

10. Czy w jednej miejscowości mogą istnieć dwa różne rejony EDK?

Tak, mogą.

11. Kiedy odbędzie się szkolenie dla ludzi z nowych rejonów?

Szkolenia dla nowych rejonów w tej edycji EDK odbędą się 28-29.01.2017 i 4-5.02.2017  Jeśli wyrażasz chęć/zainteresowanie stworzeniem nowego rejonu na  edycję EDK 2017 napisz do nas: kontakt@edk.org.pl

12. Jaka jest różnica między trasą EDK a trasą na wzór EDK?

Trasa EDK:
I. ma powyżej 40km LUB
II. ma powyżej 30km i suma wzniesień przekracza 500m LUB
III. ma powyżej 30km i istnieją duże utrudnienia terenowe np bagna.
Trasa na wzór EDK:
I. nie spełnia jednego z warunków opisanych na stronie.

13. Jaki jest minimalny koszt finansowy dla regionu potrzebny do zorganizowania EDK?

Minimalne koszty finansowe zorganizowania EDK związane są z udziałem w szkoleniu stacjonarnym dla Liderów Rejonu lub Liderów Grup.

14. Czy każdy rejon musi zapewnić dla uczestników opaski odblaskowe?

I. Zapewnienie opasek dla każdego uczestnika nie jest obowiązkiem rejonu, ale jest przede wszystkim przestrzenią dającą szansę zwiększenia bezpieczeństwa osobom chcącym przejść EDK. Jest też miłym dodatkiem dla każdego uczestniczącego w EDK.

II. Opaski/pakiety EDK można zamawiać we współpracy z Koordynatorami Grup EDK lub we własnym zakresie.

15. Ile osób minimalnie i optymalnie (z waszego doświadczenia) powinien liczyć sztab rejonowy?

Minimalnie powinny to być 2 osoby, optymalna liczba zależy od liczby uczestników.

16. Czy rejon musi zabezpieczyć centrum alarmowe i podać numer alarmowe?

EDK nie jest imprezą organizowaną ani też zgromadzeniem publicznym. Lider rejonu może zapewnić uczestnikowi materiały, ale ten i tak idzie na własną odpowiedzialność.

17. Czy rejon ma również za zadanie przygotowanie pewnej ilości krzyży dla uczestników?

Rejon nie musi przygotowywać krzyży dla uczestników.

18. Czy w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej mogą brać udział osoby niepełnosprawne?

Wszystko zależy od stopnia i charakteru niepełnosprawności. Wszystkie, nawet najmniej wymagające trasy przebiegają, przynajmniej częściowo, ścieżkami przez las lub zarośla i polnymi drogami pod górę. W zależności od warunków pogodowych, miejscami teren może być błotnisty lub nawet grząski. Należy dobrze rozważyć decyzję o udziale, biorąc pod uwagę, że trasy zostały tak dobrane, aby stanowiły trudność dla w pełni sprawnych ruchowo osób.

19. Czy w EDK może wziąć udział osoba niepełnoletnia pod opieką rodzica/opiekuna?

Pomysłodawcy EDK przygotowali swoja propozycję dla osób pełnoletnich i nie zalecamy brania udziału w tym wydarzeniu osobom niepełnoletnim. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest osobistym wydarzeniem każdego uczestnika, które podejmuje i wygrywa na własną odpowiedzialność. Nie jest to zorganizowana pielgrzymka i nie zapewniamy żadnej formy opieki. Sztab EDK organizuje jedynie Mszę Świętą oraz przygotowuje materiały umożliwiające właściwe przeżycie tego wydarzenia. Ponieważ nie jest natomiast organizatorem przejścia, nie ingeruje też w sytuacje, gdy osoba dorosła wybiera się w drogę ze swoim dzieckiem lub podopiecznym. Sposób sprawowania opieki nad małoletnim przez rodziców/opiekunów prawnych szczególnie przebywających poza miejscem zamieszkania regulują odpowiednie przepisy.

 

Pozostałe

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami.

Wspierają EDK

Nie warto żyć normalnie
warto żyć ekstremalnie